AKADEMIJA JUNIOR

Učimo vještine budućnosti!

Napredni algoritmi i programiranje u C++

KATEGORIJA:

Napredni

C++ - algoritmi i programiranje II
12
Lekcija
24
Časa
12
Polaznika

13-16

Uzrast

Napredni algoritmi i programiranje u jeziku C++ je jedan od najmoćnijih programskih jezika, sa više od 9 miliona developera širom svijeta.

Akademija Junior je inicijativa za obučavanje djece osnovama programiranja kroz interaktivno kreiranje igrica i zanimljivih programa. Pored uspješnog obučavanja IT stručnjaka na Logate Akademiji, obučavamo i djecu vještini budućnosti – programiranju. Djeca na Akademiji Junior imaju priliku da postanu kreatori tehnologije, te da umjesto čistog igranja igrica i upotrebe programima budu oni koji će ih osmišljavati i kreirati.
Poenta pohađanja kursa leži u savladavanju vještina logičkog i programerskog razmišljanja, razumijevanju toga šta su i čemu služe algoritmi, ili, kako je to slučaj na usmjerenju C++ – rješavanju zanimljivih matematičkih problema na zabavan način.

Djeca na ovakav način stiču vještine rješavanja problema, traže najbolje rješenje, a pritom uočavaju greške i rješavaju probleme u hodu.

Napredno programiranje i algoritmi u programskom jeziku C++ predstavlja idealan način da Vaše dijete zaplovi u zanimljivi svijet programiranja i postane aktivni stvaralac novih tehnologija.

Šta Vaše dijete dobija sa usmjerenjem Napredni C++?

Pohađanjem kursa Napredno programiranje i algoritmi u programskom jeziku C++ Vaše dijete će:
 
  • znati da objasni složenije algoritme koji se primjenjuju u računarskim naukama i u svakodnevnom životu;
  • umjeti da samostalno piše funkcije i poziva ih;
  • moći da kreira programe koji koriste stringove i datoteke;
  • naučiti kako da koristi strukture podataka kao što su lista, stek i red.
  • znati da implementira rekurzivne programe.
  • i još mnogo toga.

Predavači

Na Akademiji Junior sam naučio da nikad ne odustajem i stekao sam mnogo novih prijatelja.
Danilo Gorović
Na Akademiji Junior sam naučila da programiram svoje igrice i popravljam greške u njima.
Dunja Redžepagić
Kad sam bio mali volio sam da igram igrice kakve sad sam pravim.
Miljan Marović

Slični kursevi

Uzrast 12 – 14

   12

229€

Uzrast 13 – 14

   12

229€

Uzrast 12 – 16

   12

229€

error: