KURSEVI

Početak tvoje IT karijere!

Upotreba SPSS-a u načno-istraživačke svrhe

KATEGORIJA:

Statistička obrada podataka

600 €‎

spss obrada podataka kurs
Modula
6
Sati
40
Polaznika
10

Sertifikovan

Upotreba SPSS-a u načno-istraživačke svrhe

KATEGORIJA:

Statistička obrada podataka

600 €

Modula
6
Sati
40
Polaznika
10

Sertifikovan

Statistika obuhvata skup matematičkih tehnika kojima se podaci organizuju, analiziraju i prikazuju za dalju interpretaciju i evaluaciju. SPSS je najpopularniji softver za statističku analizu podataka koji koriste brojne finansijske organizacije i naučne institucije.

SPSS je neizostavan alat u doktorskim i magistarskim tezama, kao i istraživačkim projektima uopšte. Njegova primjena posebno je iskazana u socio-ekonomskim istraživanjima, ali i u svim drugim naučnim sferama koje se pitaju „Šta je uzrok neke pojave?“, „Kako neka pojava utiče na neku drugu?“ ili „U kakvoj su vezi pojava A i pojava B?“?

Studenti i istraživači često imaju odbojnost prema statistici, te je doživljavaju kao tešku, apstraktnu i nepojmljivu. SPSS kurs ima za cilj da to promijeni! Kroz pažljivo odabrane teme, konkretne i opipljive primjere, bez suvišne matematike i teorije, SPSS kurs će vam pokazati da statistička obrada podataka nije ništa više od spremanja jela po precizno definisanom receptu. Jednom kada imate jasno definisana istraživačka pitanja i konstruktivne podatke – SPSS vam dođe kao ekspres lonac 😊

Konkretno, SPSS kurs predstavlja korak po korak vodič koji će vam pomoći da

(1) Konkretizujete vaše istraživanje i definišete fokus,

(2) odaberete odgovarajuću istraživačku metodu,

(3) izaberete ispravne statističke testove pomoću kojih ćete analizirati svoje podatke,

(4) izvršite te statističke testove koristeći IBM SPSS Statistics alat i

(5) razumijete, interpetirate i zapišete svoje rezultate.

Koji su statistički testovi najprikladniji zavisiće od dizajna vaše studije, hipoteza ili istraživačkih pitanja na koja pokušavate da odgovorite, kao i vrste varijabli koje ste koristili. Da bismo olakšali ovaj proces, na kursu koristimo „običan“ jezik, služimo se opipljivim primjerima iz svakodnevnog života i pretpostavljamo da imate malo ili nimalo znanja o statistici ili SPSS statistici.

SPSS kurs je namijenjen studentima specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija, kao i mladim istraživačima koji rade ili žele da započnu rad na nekom naučno-istraživačkom projektu koji uključuje prikupljanje, obradu, evaluaciju i prezentaciju KVANTITAVNIH podataka.

Šta dobijaš sa usmjerenjem Upotreba SPSS-a u naučno-istraživačke svrhe?

Kombinujući praktične vještine sa teorijskim znanjem, naučićete da:
 
  • Pravilno definišete istraživačko pitanje i odgovarajuće hipoteze;
  • Razumijete osnovne istraživačke metode (intervjui, fokus grupe, ankete);
  • Jasno definišete varijable/podatke koji su vam potrebni za istraživanje;
  • Prikupite podatke potrebne za rad;
  • Pripremite podatke za obradu u SPSS-u;
  • Sprovedete i razumijete deskriptivnu statistiku;
  • Odaberete i sprovedete odgovarajuće statistiške testove/analize;
  • Tumačite rezultate u odnosu na postavljene hipoteze/pitanje;
  • Napišete analizu istraživanja u skladu sa naučno-istraživačkim standardima
  • i još mnogo toga.

Predavači

Usvojila sam mnoga znanja korisna za dalje izučavanje dizajna vebsajtova, ali i programiranja. Izuzetno sam zadovoljna radom profesorke Nađe jer je dala sve od sebe da nam prenese svoja znanja i iskustva iz prakse, ali i obezbijedi potrebane materijale.
Iva Glomazić
Već sam poznavao osnove WordPress-a pa mi je ovaj kurs pomogao da se kroz odlično osmišljene module i sjajnu atmosferu za učenje upoznam sa naprednijim konceptima. Nađa je vodila računa da dinamiku kursa prilagodi svima u grupi pa tako toplo preporučujem svima da upišu ovaj kurs.
Ognjen Kečina
Usvojila sam mnoga znanja korisna za dalje izučavanje dizajna vebsajtova, ali i programiranja. Izuzetno sam zadovoljna radom profesorke Nađe jer je dala sve od sebe da nam prenese svoja znanja i iskustva iz prakse, ali i obezbijedi potrebane materijale.
Iva Glomazić
Već sam poznavao osnove WordPress-a pa mi je ovaj kurs pomogao da se kroz odlično osmišljene module i sjajnu atmosferu za učenje upoznam sa naprednijim konceptima. Nađa je vodila računa da dinamiku kursa prilagodi svima u grupi pa tako toplo preporučujem svima da upišu ovaj kurs.
Ognjen Kečina

Slični kursevi

   12

600€

   12

1200€

   12

840€