PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

Ivana Vojvodic

Mr Ivana Vujović

15+ godina iskustva.

Ivana Vujović je rođena 1983. godine u Podgorici.

Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, na odsjeku za fiziku, a magistrirala primijenjenu zdravstvenu statistiku na odsjeku za matematiku Stratklajd Univerziteta u Glazgovu.

Školovala se u Austriji i Finskoj, a dobitnica je i brojnih stipendija, uključujući Chevening, CEEPUS, IAESTE, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH), Euclid network (job shadowing).

Tokom 2021. je završila i tromjesečni interšip u okviru programa EUROSTAT Coding Labs. Na završnoj je godini dvogodišnjih magistarskih studija EMOS, pri Univerzitetu Donja Gorica.

Radila je kao statističarka u brojnim međunarodnim misijama nezavisnog nadgledanja izbora, koordinirala PVT i PPVT program Centra za monitoring i istraživanje tokom najmanje 15 izbornih ciklusa i od 2008. vodila odjeljenja za istraživanje pri Centru za monitoring i istraživanje – CeMI.

Ima veliko iskustvo u sprovođenju istraživanja javnog mnjenja i drugih istraživanja iz oblasti društvenih nauka.

Predavač na kursevima Logate Instituta

Upotreba SPSS-a u naučno-istraživačke svrhe

SPSS je najpopularniji softver za statističku analizu podataka koji koriste brojne finansijske organizacije i naučne institucije.

Saznaj više