KURSEVI

Početak tvoje IT karijere!

Baze podataka i SQL

KATEGORIJA:

Baze podataka

Modula
7
Sata
52
Polaznika
12

Sertifikovan

Baze podataka i SQL

KATEGORIJA:

Baze podataka

Modula
7
Sata
52
Polaznika
12

Sertifikovan

Baze podataka i SQL kurs se sastoji iz 2 nastavna segmenta: „Uvod u SQL“ i „SQL for Data Science“. U okviru nastavnog segmenta „Uvod u SQL“ predviđeno je 7 nastavnih modula.

Potreba za ljudima koji imaju vještine da aktivno koriste rastuće kolekcije podataka je jedan od trendova u privredi.

Kritički osvrt na podatke i pronalažanje načina da se brže donose poslovne odluke i optimizuju poslovni procesi su veoma cijenjene vještine. Danas se ta oblast naziva nauka po podacima (Data Science) i prema podacima Glassdoor-a to zanimanje je jedno od najisplativijih poslova u SAD-u, sa proječnom godišnjom zaradom od 110000 dolara.

Jedna od neophodnih vještina za ovja posao jeste i mogućnost prihvatanja i obrade podataka koji se nalaze u bazama podataka. Poznavanje SQL-a, koji je standardni jezika za komunikaciju sa relacionim bazama podataka predstavlja nezaobilaznu vještinu za sve koji žele da se posvete analitičkoj obradi podataka..

“Baze podataka i SQL” kurs je kreiran tako da ponudi kompletnu sliku kako su organizovane relacione baze podataka, od njihovog projektovanja na papiru i/ili odgovarajućim alatima, prevođenja u odgovarajuće tabele i obrade i analize podataka.  Kurs pokriva širok dijapazon oblasti: od osnovnih pojmova modeliranja realnih situacija, preko tehničkih detalja o sistemima za upravljanje bazama podataka, do naprednih tehnika obrade i analize različitih tipova podataka. Imaćete mogućnost da se kroz diskusije upoznate sa različitim temama vezanim za podatke i da kroz praktične primjere realnih podataka razvijete svoje analitičke vještine. Objasnićete strukturu, značenje i odnose koji postoje u podacima i primjenom SQL-a kreirati odgovarajući oblik podataka za dalju analizu.

Nije potrebno nikakvo tehničko predznanje niti poznavanje programskih jezika.  

Šta dobijaš sa usmjerenjem Baze podataka i SQL?

Na ovom kursu ćete naučiti:
 
  • kako modelirati i kreirati relacionu bazu podtaka;
  • kako odrediti podskup podataka potrebnih za analizu;
  • kako koristiti SQL komande za filterisanje, sortiranje i agregaciju podataka;
  • kako kreirati i analizirati podtake iz više tabela;
  • kako manipulisati stringovima, datumima i numeričkim podacima;
  • kako koristiti trigere.

Predavači

U rastućem broju različitih finansijskih podataka/pokazatelja - najveći izazov je izabrati one prave i na osnovu njih donijeti odluku. Logate Akademija je idealno mjesto gdje se možete upoznati i naučiti kako da efikasno koristite algoritme mašinskog učenja. Stručnost, predanost i dostupnost profesora su samo neki od razloga zbog kojih bih i Vama preporučio Logate Akademiju.
Aleksandar Konatar
Deep learning je bila nova oblast za mene, ali bih pohvalila profesoricu Tijanu - fenomenalna! Bilo je dosta prilike za diskusiju, samim tim i za razmjenu mišljenja i iskustava o svemu. Jako precizna i jasna, a sadržaj taman onoliko obiman koliko treba da bi se shvatio sam koncept algoritama. Jako mi je drago što sam pohađala kurs - predstavlja onu dodatnu vrijednost koju nosim sa sobom i koju ću dalje da primjenjujem i razvijam.
Tamara Pavlović
U rastućem broju različitih finansijskih podataka/pokazatelja - najveći izazov je izabrati one prave i na osnovu njih donijeti odluku. Logate Akademija je idealno mjesto gdje se možete upoznati i naučiti kako da efikasno koristite algoritme mašinskog učenja. Stručnost, predanost i dostupnost profesora su samo neki od razloga zbog kojih bih i Vama preporučio Logate Akademiju.
Aleksandar Konatar
Deep learning je bila nova oblast za mene, ali bih pohvalila profesoricu Tijanu - fenomenalna! Bilo je dosta prilike za diskusiju, samim tim i za razmjenu mišljenja i iskustava o svemu. Jako precizna i jasna, a sadržaj taman onoliko obiman koliko treba da bi se shvatio sam koncept algoritama. Jako mi je drago što sam pohađala kurs - predstavlja onu dodatnu vrijednost koju nosim sa sobom i koju ću dalje da primjenjujem i razvijam.
Tamara Pavlović

Slični kursevi

   12

600€

   12

840€