PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

Savica Tomović

10+ godina iskustva.

Savica Tomović rođena je 23.08.1990. godine u Podgorici.
Osnovne i magistarske studije završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, smjer Računarstvo i informacione tehnologije. 10 godina je u IT industriji, a jedna od ekspretiza joj je SQL.


Predavačko iskustvo stekla je na Fakultetu za informacione tehnologije predavajući predmete Baze podataka.
Trenutno je zaposlena kao softverski inženjer u Logate kompaniji gdje se bavi razvojem web aplikacija i predavač je na Logate Instititutu.

Predavač na kursevima Logate Instituta

Baze podataka i SQL

Kurs pokriva širok dijapazon oblasti: od osnovnih pojmova modeliranja, tehničkih detalja o sistemima za upravljanje bazama podataka, do naprednih tehnika obrade i analize različitih tipova podataka.

Saznaj više