KURSEVI

Početak tvoje IT karijere!

.NET Developer

KATEGORIJA:

Programiranje

1200€

.NET Developer

KATEGORIJA:

Programiranje

1200€

Modula
6
Sati
120
Polaznika
12

Sertifikovan

Modula
6
Sati
120
Polaznika
12

Sertifikovan

Kurs „.NET Developer“ je koncipiran na način da polaznicima omogući sticanje neophodnih znanja i iskustava kako bi samostalno mogli razvijati backend aplikacije “from scratch” upotrebom Microsoft .NET stack-a.

Počevši od samih osnova, kao što su istorijat .NET-a i instalacija i podešavanje razvojnog okruženja, polaznici će postepeno sticati neophodna znanja iz objektno-orijentisanog programiranja, sintakse C# programskog jezika, .NET Core open-source frameworka, osnova baza podataka kao i razvoja ASP.NET Web API REST web servisa koji predstavljaju backend infrastrukturu modernih aplikacija baziranih na .NET stack-u. Takođe, upoznaće se i sa najboljim praksama koje se primjenjuju prilikom razvoja.

Šta dobijaš sa usmjerenjem .NET Developer?

Na .NET Developer kursu naučićete:
 
  • Osnove programskog jezika C#
  • Osnove objektno-orijentisanog programiranja koristeći programski jezik C#
  • Upoznaćete se sa najčešće korišćenim .NET Core bibliotekama klasa
  • Osnove skladištenja podataka u tekstualnom obliku kao i RDBMS – Microsoft SQL Server
  • Manipulaciju i upravljanje skladištenim podacima iz aplikacije
  • Kako da krereirate i osigurate RESTful web servise upotrebom dobrih praksi u programiranju
  • Kako da isporučite web servise i omogućite klijentima njegovo korišćenje
    Upoznaćete se sa osnovama HTML, CSS i JavaScript-a
  • Naučićete da kreirate napredne web korisničke interfejse upotrebom Angular frameworka i TypeScript programskog jezika, kao i da koristite podatke iz prethodno kreiranog web servisa
Znanje koje sam stekao na Akademiji mi je omogućilo zaposlenje u onoj oblasti koja me privlači, i to upravo u kompaniiji Logate. Ponosan sam što već sada ta znanja mogu primijeniti u praksi.
Fran Camaj
Program Akademije mi je odgovarao jer objedinjuje veliki opseg kurseva koji su mi potrebni na sadašnjem poslu. Već sada, stečena znanja mogu primijeniti u praksi. Nakon samo mjesec dana pohađanja, Akademiju sam preporučila prijateljima i kolegama.
Milica Orbović

Slični kursevi

   12

1200€

   12

1200€

   12

840€