KURSEVI

Početak tvoje IT karijere!

Programiranje u Pythonu: Od osnova do razvoja GUI aplikacije

KATEGORIJA:

Programiranje

Programiranje u Pythonu: Od osnova do razvoja GUI aplikacije

KATEGORIJA:

Programiranje

Programiranje u Pythonu: Od osnova do razvoja GUI aplikacije
Modula
3
Sati
40
Polaznika
12

Početni nivo

Modula
3
Sati
40
Polaznika
12

Početni nivo

Kurs "Programiranje u Pythonu: Od osnova do razvoja GUI aplikacije" pruža sveobuhvatan pregled Python programiranja, namijenjen kako početnicima tako i onima sa prethodnim iskustvom koji žele proširiti svoje znanje.

Kroz tri ključna modula, polaznici će se upoznati sa različitim aspektima jezika Python, počevši od osnovnih elemenata pa sve do naprednih tehnika i GUI programiranja.

Ukupno, ovaj kurs pruža sveobuhvatan pregled Python programiranja, od osnovnih elemenata do naprednih tehnika i GUI razvoja, omogućavajući polaznicima da steknu duboko razumijevanje jezika Python i primjene ga u različitim programerskim kontekstima.

Nakon uspješnog savladavanja gradiva kursa “Programiranje u Pythonu”, svaki polaznik stiče čvrstu osnovu koja mu omogućava dalje napredovanje na specijalizovanim kursevima kao što su Django Framework, Web Developer, Java Developer, Mašinsko učenje i Data Analytics. 

Šta dobijaš sa usmjerenjem Programiranje u Pythonu: Od osnova do razvoja GUI aplikacije?

Modul 1 – Uvod:

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa radnim okruženjem Python programskog jezika, uključujući instalaciju softvera i osnovne koncepte poput funkcija, promjenljivih, naredbi odluke, petlji, rukovanja izuzecima, korišćenja biblioteka, rad s datotekama (File I/O) i obrade regularnih izraza.

Modul 2 – Objektno-orijentisano programiranje u Pythonu:

Ovaj modul se fokusira na koncepte objektno-orijentisanog programiranja (OOP) u Pythonu. Polaznici će naučiti o klasama, nasleđivanju, radu sa izuzecima, preopterećenju operatora, korišćenju dekoratora i statičkih metoda. Ovaj modul omogućava polaznicima da prošire svoje razumijevanje Pythona i razviju efikasne, modularne i lako održive programske kodove.

Modul 3 – GUI (Tkinter):

Poslednji modul uvodi polaznike u razvoj grafičkih korisničkih interfejsa (GUI) koristeći Tkinter biblioteku. Polaznici će naučiti osnove Tkintera, upravljanje događajima, korišćenje Tkinter varijabli, rad s menijima, dijalozima i porukama, napredne opcije rasporeda elemenata na ekranu, stilizaciju i izgled korisničkog interfejsa. Kroz praktični projekat, polaznici će primijeniti stečeno znanje i razviti funkcionalan GUI.

 
Na kursu ćete naučiti da:
 
  • pišete, testirate i “debug-ujete” kod
  • pišete i razumijeve promjenljive, tipove podataka, naredbe odluke, petlje.
  • čitate i pišete fajlove, kako da modelirate klase, objekte, metode itd.
  • kreirate desktop aplikaciju koristeći GUI (Tkinter modul) u Pythonu;
  • i još mnogo toga…

Predavači

Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++
Tata Mata
Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++
Tata Mata

Slični kursevi

   12

1200€

   12

1200€

   12

550€