KURSEVI

Početak tvoje IT karijere!

Power BI - Data Visualization & Microsoft Power Platform

KATEGORIJA:

Programiranje

Power BI - Data Visualization I Microsoft Power Platform

KATEGORIJA:

Programiranje

Modula
5
Sata
34
Polaznika
12

Sertifikovan

Modula
5
Sata
34
Polaznika
12

Sertifikovan

Power BI je interaktivni softver za vizualizaciju podataka razvijen od strane kompanije Microsoft. Power BI je kolekcija softverskih servisa, aplikacija i “kontektora” koji zajedno omogućavaju transformaciju različitih izvora podataka u statične i interaktivne vizualizacije. Podaci mogu biti importovani direktno iz baza podataka, web stranica, PDF-a ili strukturirani fajlova poput: xlsx, .csv, .xml, json i Share Point.

Power BI pruža usluge na “cloud-u”, odnosno “Power BI Service” zajedno sa desktop aplikacijom “Power BI Desktop”. Na ovom kursu ćemo se isključivo baviti desktop aplikacijom u svrhu importa podataka, pripreme podataka i kreiranja interaktivnih izvještaja za krajnje korisnike.

Kurs je zasnovan na projektu. Polaznici kursa će biti u prilici da stiču znanja i vještine kroz svih 5 cjelina kursa, aktivno učestvujući u projektu zasnovanom na stvarnim podacima. Dodatak na kurs je finalni bonus projekat gdje će polaznici kursa biti u prilici da testiraju samostalno svoje sposobnosti, stečeno znanje i vještine.

Šta dobijaš sa usmjerenjem Power BI?

Po završetku kursa, polaznik stiče znanje / mogućnost da:

  • Samostalno vrši obradu podataka u Power Query Editoru
  • Prepozna koji tip modela odgovara njegovim/njenim potrebama i pravilno ga kreira
  • Koristi DAX funkcije za potrebe izvještavanja
  • Vizuelno predstavi podatke i podesi automatsko ažuriranje podataka

Predavači

Znanje koje sam stekao na Akademiji mi je omogućilo zaposlenje u onoj oblasti koja me privlači, i to upravo u kompaniiji Logate. Ponosan sam što već sada ta znanja mogu primijeniti u praksi.
Fran Camaj
Program Akademije mi je odgovarao jer objedinjuje veliki opseg kurseva koji su mi potrebni na sadašnjem poslu. Već sada, stečena znanja mogu primijeniti u praksi. Nakon samo mjesec dana pohađanja, Akademiju sam preporučila prijateljima i kolegama.
Milica Orbović

Slični kursevi

   12

600€

   12

1200€

   12

840€