KURSEVI

Početak tvoje IT karijere!

Project Management

KATEGORIJA:

Menadžment

Project Management

KATEGORIJA:

Menadžment

Project Management logate institut
4
Modula
30
Sati
12
Polaznika

Sertifikovan

4
Modula
30
Sati
12
Polaznika

Sertifikovan

Dobar Project Management jedan je od ključnih faktora za uspješnost projekata, a samim tim i za mogućnost kompanije da se brzo prilagodi promjenama i bude uspješna.

Povećanjem brzine kojom se tehnologije mijenjaju i dinamičnosti tržišta u raznim industrijama, u kompanijama se javila potreba da uz povećanu tehnološku kompleksnost, na brz i efikasan način, uz što manje troškove, implementiraju neophodne promjene kako bi ostali konkurentni na tržištu.

Dobar Project management jedan je od ključnih faktora za uspješnost projekata, a samim tim i za mogućnost kompanije da se brzo prilagodi promjenama i bude uspješna. Zato je danas dobar Project Management jedno od strateški važnih poziva za svaku modernu i uspješnu kompaniju.

To je inspirativan, dinamičan i zanimljiv posao, kojim uvijek donosite nešto novo, direktno utičete na promjene u vašoj radnoj sredini i konstantno učite. Tokom kursa ćemo sagledati različite aspekte Project Management-a. Učićemo šta čini projektni cikus i koje su osnovne metode, alati i tehnike za iniciranje, planiranje, implementaciju i završetak projekta.

Kurs će vam dati dobar osnov za dalji razvoj karijere u ovom pravcu.

Šta dobijaš sa usmjerenjem Project Management?

Na kursu ćeš ovaladati znanjima i tehnikama potrebnim za upravljanjem projektima, kao što su:
 
  • Izrada Project Charter-a i iniciranje projekta;
  • Izrada svobuhvatnog project plana koji pokriva sve važne aspekte projekta: scope, schedule, troškove, resurse, kvalitet, rizike, plan nabavke, komunikaciju, upravljanje stakeholderima;
  • Upravljanje, nadgledanje i kontrola realizacije projekta;
  • Završetak projekta.

Predavači

Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++
Tata Mata
Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++
Tata Mata

Slični kursevi

   12

1200€

   12

1200€

   12

840€