KURSEVI

Početak tvoje IT karijere!

Projektni menadžment

KATEGORIJA:

Menadžment

Projektni menadžment

KATEGORIJA:

Menadžment

Project Management logate institut
Modula
4
Sati
30
Polaznika
12

Sertifikovan

Modula
4
Sati
30
Polaznika
12

Sertifikovan

Dobar projektni menadžer jedan je od ključnih faktora za uspješnost projekata, a samim tim i za mogućnost kompanije da se brzo prilagodi promjenama i bude uspješna. Zato je danas dobar projektni menadžment jedno od strateški važnih poziva za svaku modernu i uspješnu kompaniju.

To je inspirativan, dinamičan i zanimljiv posao, kojim uvijek donosite nešto novo, direktno utičete na promjene u vašoj radnoj sredini i konstantno učite. Tokom kursa ćemo sagledati različite aspekte projektnog menadžmenta. Učićemo šta čini projektni ciklus i koje su osnovne metode, alati i tehnike za iniciranje, planiranje, implementaciju i završetak projekta.

Kurs će vam dati dobar osnov za dalji razvoj karijere u ovom pravcu.

Šta dobijaš sa usmjerenjem Projektni menadžment?

Cilj ovog kursa je osposobljavanje polaznika za primjenu i prilagođavanje agilnih principa vođenja projekata u okviru organizacionog konteksta uključujući Scrum i Kanban (sa fokusom na Scrum) prakse i alate za njihovo postizanje.
Agilna metodologija i Scrum uče kako da se na brz i kvalitetan način isporuči usluga ili proizvod koji je klijentu od vrijednosti, najviše kroz povećanje produktivnosti i transparentnosti tima, njihove saradnje, razumijevanja i zadovoljstva.
 
Na kursu ćete ovladati znanjima i tehnikama potrebnim za upravljanje projektima, kao što su:
 
  • Izrada poslovne specifikacije i plana projekta;
  • Formiranje i upravljanje timom i stakeholderim-a;
  • Upravljanje, nadgledanje i kontrola realizacije projekta;
  • Komunikacija, aktivnosti i izvještavanje u procesu realizacije projekta;
  • Aktivnosti potrebne za završetak projekta;

Predavači

Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++
Tata Mata
Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++
Tata Mata

Slični kursevi

   12

1200€

   12

1200€

   12

840€