PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

Maja Subotić

20+ godina iskustva.

Maja je iskusni projektni menadžer u Logate-u i Poslovnoj Inteligenciji, sa sertifikatom Project Management Professional (PMP) i sa 20 godina iskustva u radu u IT i Telekomunikacionoj industriji.

Završila je Prirodno matematički fakultet, smjer Računari i programiranje.

Tokom 12 godina rada u Telenoru Crna Gora uspješno je vodila značajne projekte na kompanijskom nivou, primjenjujući različite metodologije upravljanja projektima.

Od 2019. godine svoje vještine u vođenju projekata je nastavila da gradi u Poslovnoj inteligenciji i Logate-u, gdje radi sa različitim projektnim timovima i klijentima u regionu i šire, u izuzetno dinamičnom okruženju.

Predavač na kursevima Logate Instituta

Project Management logate akademija

Project Management

Dobar Project Management jedan je od ključnih faktora za uspješnost projekata, a samim tim i za mogućnost kompanije da se brzo prilagodi promjenama i bude uspješna.

Saznaj više