KURSEVI

Početak tvoje IT karijere!

React.js Framework

KATEGORIJA:

Programiranje

React.js Framework

KATEGORIJA:

Programiranje

Modula
4
Sati
46
Polaznika
12

Medior nivo

Modula
4
Sati
46
Polaznika
12

Medior nivo

Kurs React.js Framework je sveobuhvatan program namijenjen polaznicima koji žele naučiti razvoj modernih web aplikacija koristeći React biblioteku.

React je popularan JavaScript framework koji omogućava efikasno kreiranje korisničkih interfejsa, čime olakšava razvoj dinamičnih i responzivnih web stranica.

U ovom kursu, polaznici će proći kroz četiri ključna modula, počevši od osnovnih koncepata React-a do naprednih tehnika upravljanja stanjem.

Prvi modul pokriva temeljne aspekte kao što su komponente, JSX, Props i State, i upravljanje događajima. Nakon sticanja osnovnog razumijevanja React-a, drugi modul se fokusira na izgradnju dinamičkih korisničkih interfejsa, uključujući rad s listama, formama, uslovno renderovanje i stilizaciju aplikacija.

U trećem modulu, polaznici će naučiti kako efikasno upravljati stanjem svojih aplikacija pomoću React hook-ova i Context API-ja. Kroz prilagođene hook-ove, kurs će ih voditi kroz strategije za efikasno organiziranje i dijeljenje stanja između komponenata.

Konačno, četvrti modul istražuje napredne koncepte kao što su Higher-order Components (HOC) i Redux, pružajući polaznicima alate za rješavanje složenijih izazova u razvoju aplikacija.

Šta dobijaš sa usmjerenjem React.js Framework?

Ovaj kurs je dizajniran za pružanje sveobuhvatnog iskustva, omogućavajući polaznicima da steknu osnovno razumijevanje React-a, ali i da dublje prodru u njegove napredne mogućnosti. Sve informacije su predstavljene kroz praktične primjere i vježbe kako bi polaznici stekli stvarno iskustvo u razvoju React aplikacija.
 
Na kursu React.js Framework ćete naučiti:
 
  • razumijete komponenate, JSX-a, Props-a i State-a za izgradnju osnovnih React aplikacija.
  • kreirate dinamičkih korisničkih interfejsa, uključujući rad s listama, formama i uslovno renderovanje.
  • koristite React Hook-ova za efikasno upravljanje stanjem i kreiranje prilagođenih hook-ova.
  • implementirate rutiranja i navigacije kroz React aplikacije koristeći React Router;
  • razumijete Higher-order Components (HOC) za ponovno korišćenje koda.
  • i još mnogo toga…

Predavači

Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++
Tata Mata
Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++
Tata Mata

Slični kursevi

   12

1200€

   12

1200€

   12

450€