KURSEVI

Početak tvoje IT karijere!

Mrežni Admin

KATEGORIJA:

Mreže

Mrežni Admin

KATEGORIJA:

Mreže

administracija mreza logate akademija
Modula
12
Sati
48
Polaznika
12

Sertifikovan

Modula
12
Sati
48
Polaznika
12

Sertifikovan

Mrežna administracija predstavlja kombinaciju aktivnosti u cilju nadgledanja i upravljanja IT infrastrukturom organizacije

Ova obuka je namijenjena mrežnim inženjerima koji konfigurišu i održavaju mreže na strani klijenta i na strani provajdera, kao i menadžerima i prodavcima kojima je potrebno praktično znanje o modernim mrežama. Osim toga, obuka će vam pomoći da proširite svoje znanje u oblasti rutiranja i TCP/IP mreža, rješavate probleme konekcija ka hostovima, radite na Cisco switch-evima i router–ima, kreirate backup i restore konfiguracione datoteke, a savladaćete i upravjanje mrežnom opremom.

Administratori mreže su odgovorni za upravljanje softverskim i hardverskim strukturama mreže sistema, kao što je LAN (Local Area Network) ili WAN (Wide Area Network) i za njihovo održavanje. Mreže mogu biti jednostavne, poput nekoliko umreženih računara, ali isto tako mogu sadržati stotine i hiljade povezanih kompjutera. Izbor i nabavka računarske i mrežne opreme, projektovanje mrežne infrastrukture, konfigurisanje i održavanje mreže, kao i hardverska, softverska i korisnička podrška samo su neki od zadataka koji se danas postavljaju pred administratore IT infrastrukture.

Mrežni Admin kurs predstavlja zaokruženu cjelinu, koja će ti predstavljati čvrst temelj za dalji razvoj karijere u ovom pravcu.

Šta dobijaš sa usmjerenjem Mrežni Admin?

Kombinujući praktične vještine sa teorijskim znanjem, naučićete:
 
  • Osnovne koncepte računarskih mreža;
  • Switching tehnologije;
  • Routing tehnologije;
  • Osnovnu konfiguraciju CISCO mrežne opreme;
  • i još mnogo toga.

Predavači

Jako sam zadovoljan time šta pruža kurs - kao neko ko je praktično od nule krenuo sa računarskim mrežama, mogu reći da je kurs napredan. Može dosta da se nauči pa sam tako savladao switching i routing tehnologije, a dopalo mi se i kako funckioniše praktična nastava putem programa za simulaciju mreža.
Sreten Radulović
Kroz uvodne nastavne module sam osvježio znanje iz osnovnih principa računarskih mreža, a kroz napredne (BGP, IPSLA, Security) sam to znanje unaprijedio - i teorijski i praktično. Iskustvo i stručnost predavača su dodatni razlozi zbog kojih bi preopručio ovaj kurs svima koji razmišljaju da se upuste u svijet administracije računarskih mreža.
Stefan Boljević
Kao polaznik kursa za administraciju računarskih mreža, imao sam priliku da se upoznam sa aktuelnim temama iz ove široke oblasti, kao i da steknem uvid u funkcionisanje mreže na više nivoa. Sviđa mi se način na koji je kurs koncipiran, prolazeći kroz problematiku prirodnim redosljedom, prateći OSI referentni model. Materijal sa vježbi sadrži korisne primjere koji adekvatno upotpunjuju teorijsku osnovu stečenu na predavanjima.
Đorđe Popović
Jako sam zadovoljan time šta pruža kurs - kao neko ko je praktično od nule krenuo sa računarskim mrežama, mogu reći da je kurs napredan. Može dosta da se nauči pa sam tako savladao switching i routing tehnologije, a dopalo mi se i kako funckioniše praktična nastava putem programa za simulaciju mreža.
Sreten Radulović
Kroz uvodne nastavne module sam osvježio znanje iz osnovnih principa računarskih mreža, a kroz napredne (BGP, IPSLA, Security) sam to znanje unaprijedio - i teorijski i praktično. Iskustvo i stručnost predavača su dodatni razlozi zbog kojih bi preopručio ovaj kurs svima koji razmišljaju da se upuste u svijet administracije računarskih mreža.
Stefan Boljević
Kao polaznik kursa za administraciju računarskih mreža, imao sam priliku da se upoznam sa aktuelnim temama iz ove široke oblasti, kao i da steknem uvid u funkcionisanje mreže na više nivoa. Sviđa mi se način na koji je kurs koncipiran, prolazeći kroz problematiku prirodnim redosljedom, prateći OSI referentni model. Materijal sa vježbi sadrži korisne primjere koji adekvatno upotpunjuju teorijsku osnovu stečenu na predavanjima.
Đorđe Popović
Predavači jasno i detaljno objašnjavaju gradivo, usput povremeno navodeći i primjere iz sopstvenog iskustva. Kompletan pređeni materijal dostupan je polaznicima i online, preko Moodle platforme, u vidu prezentacija i snimljenih predavanja. Ukratko, zadovoljan sam stečenim znanjem i vjerovatno ću se prijaviti za još neki od kurseva koje nudi Logate Akademija.
Đorđe Popović

Slični kursevi

   12

500€

   12

1200€

   12

840€