PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

ugljesa urosevic

Doc. dr Uglješa Urošević

15+ godina iskustva.

Uglješa Urošević je rođen u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Po završetku gimnazije, upisao je Elektrotehnički fakultet na Univerzitetu Crne Gore na kojem je, na smjeru Elektronika, telekomunikacije i računari, stekao diplomu BSc , nakon čega je na istom fakultetu, upisao specijalističke studije na smjeru Telekomunikacije, na kojem je odbranio specijalistički rad: “Multi-carrier CDMA sistemi”, i na taj način stekao diplomu  (Spec. Sci) Elektronike, telekomunikacija i računara.

Maja 2011. godine je odbranio magistarski rad: “MIMO tehnike u mobilnim radio sistemima narednih generacija”, i na taj način stekao diplomu STEPEN MAGISTRA (MSc) elektronike, telekomunikacija i računara (prosječna ocjena 10). Doktorsku disertaciju: “Rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih relejnih sistema sa distribuiranim MIMO tehnikama”, iz oblasti Telekomunikacija, je odbranio u martu 2018. god. i na taj način stekao diplomu DOKTORA NAUKA (PhD) elektrotehnike, (prosječna ocjena 10).

Predavač na kursevima Logate Instituta

Mrežni Admin logate akademija

Mrežni Admin

Mrežna administracija predstavlja kombinaciju aktivnosti u cilju nadgledanja i upravljanja IT infrastrukturom organizacije. Ova obuka je namijenjena mrežnim inženjerima…

Saznaj više