PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

Amina Kujović

5+ godina iskustva.

Amina je rođena 1994. godine u Bijelom Polju.
Zavšila je Matematiku i Računarske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici.

Od 2017. godine radeći kao Data Warehouse Konsultant u Poslovnoj Inteligenciji u svakodnevnom radu koristi SQL, PL/SQL kao i ETL alate (Informatica, Talend, Oracle Warehouse Builder..). Predavačko iskustvo stekla je radeći kao asistent u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica od 2019. godine.

Predavač na kursevima Logate Akademije

Baze podataka i SQL

Kurs pokriva širok dijapazon oblasti: od osnovnih pojmova modeliranja, tehničkih detalja o sistemima za upravljanje bazama podataka, do naprednih tehnika obrade i analize različitih tipova podataka.

Saznaj više