AKADEMIJA JUNIOR

Učimo vještine budućnosti!

Programiranje igara u JavaScript-u

KATEGORIJA:

Osnovni

JavaScript - programiranje igara
12
Lekcija
24
Časa
12
Polaznika

12-14

Uzrast

Programiranje igara u jeziku JavaScript

KATEGORIJA:

Osnovni

12
Lekcija
24
Časa
12
Polaznika

12-14

Uzrast

Programiranje igara u programskom jeziku JavaScript predstavlja idealan način da Vaše dijete zaplovi u zanimljivi svijet programiranja i postane aktivni stvaralac novih tehnologija.

Poenta pohađanja kursa leži u savladavanju vještina logičkog i programerskog razmišljanja, razumijevanju toga šta su i čemu služe algoritmi, ili, kako je to slučaj na Akademiji Junior – kreiranje zabavnih igrica sa konkretnim ciljem.

Djeca na ovakav način stiču vještine rješavanja problema, traže najbolje rješenje, a pritom uočavaju greške i rješavaju probleme u hodu.

Šta Vaše dijete dobija usmjerenjem JavaScript?

Pohađanjem kursa „Programiranje igara u programskom jeziku JavaScript“ Vaše dijete će:
 
  • naučiti osnovne programerske koncepte;
  • razviti programersku logiku, analitički način razmišljanja i kreativnost;
  • naučiti da kreira sopstvenu igricu primjenom programskog jezika JavaScript;
  • imati osnovu za dalje izučavanje programiranja.
  • i još mnogo toga.

Predavači

Na Akademiji Junior sam naučio da nikad ne odustajem i stekao sam mnogo novih prijatelja.
Danilo Gorović
Na Akademiji Junior sam naučila da programiram svoje igrice i popravljam greške u njima.
Dunja Redžepagić
Kad sam bio mali volio sam da igram igrice kakve sad sam pravim.
Miljan Marović

Slični kursevi

Uzrast 12 – 14

   12

229€

Uzrast 13 – 14

   12

229€

Uzrast 12 – 16

   12

229€

error: