AKADEMIJA JUNIOR

Učimo vještine budućnosti!

Roboti u akciji: Kreativno programiranje i upravljanje robotima

KATEGORIJA:

Osnovni

Lekcija
12
Sati
18
Polaznika
12

10-15

Uzrast

Roboti u akciji: Kreativno programiranje i upravljanje robotima​

KATEGORIJA:

Osnovni

Lekcija
12
Sati
18
Polaznika
12

10-15

Uzrast

Na Akademiji Junior, djeca imaju priliku da postanu inovatori tehnologije i da se upoznaju sa programiranjem i robotikom kroz interaktivno upravljanje robotima i korišćenje zanimljivih programa. Naš kurs Roboti u akciji: Kreativno programiranje i upravljanje robotima pruža priliku da se djeca upoznaju sa osnovama programiranja i robotike, ali i da savladaju vještine logičkog i programerskog razmišljanja, razumijevanja algoritama i rješavanja problema. Platforma Mind + omogućava djeci da se upoznaju sa programiranjem i robotikom kroz zabavne izazove i ciljeve, te da postanu aktivni stvaralci novih tehnologija.

Roboti u akciji: Kreativno programiranje i upravljanje robotima predstavlja savršenu priliku da Vaše dijete istraži zabavni svijet programiranja i robotike, te nauči kako da koristi svoju maštu i kreativnost da stvori nove i zanimljive stvari.

Šta Vaše dijete dobija sa usmjerenjem Roboti u akciji: Kreativno programiranje i upravljanje robotima?

Pohađanjem kursa “Roboti u akciji: Kreativno programiranje i upravljanje robotima” Vaše dijete će da:

  • stekne nove vještine i znanja o robotima i njihovoj upotrebi u različite svrhe;
  • nauči osnove programiranja, elektronike i robotike;
  • nauči kako da koristi računar za upraljanje robotom, tj. kako da programira robota da izvršava određene zadatke;
  • nauči kako da koristi različite naredbe za programiranje za upotrebu senzora i motora
  • razvija kreativnost, logičko razmišljanje, timski rad i kritičko razmišljanje.

Predavači

Na Akademiji Junior sam naučio da nikad ne odustajem i stekao sam mnogo novih prijatelja.
Danilo Gorović
Na Akademiji Junior sam naučila da programiram svoje igrice i popravljam greške u njima.
Dunja Redžepagić
Kad sam bio mali volio sam da igram igrice kakve sad sam pravim.
Miljan Marović

Slični kursevi

Uzrast 6 – 9

   10

160€

Uzrast 7 – 9

   12

230€

Uzrast 12 – 16

   12

230€