PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

Biljana Krivokapic akademija junior

Biljana Krivokapić

10+ godina iskustva.

Biljana je nastavnica informatike u osnovnoj školi. Konstantno se usavršava i pronalazi nove metode i pristupe rada, te je u svom poslu i okolini prepoznata kao inovativana, kreativana i temeljna. Završila ja Elektrotehnički faklultet u Podgorici, smjer Primijenjeno računarstvo. Svoja saznanja i vještine nesebično dijeli sa drugima o čemu u prilog govori činjenica da je autor priručnika i trener brojnih seminara iz oblasti informatike.

Nosilac je brojnih projekata kao što su: Mali programeri, Škole 21. vijeka, Code Week, Digitalno građanstvo i mnogih drugih. Kao mentor sa svojim robotičarima osvajala je mnoge nagrade na državnom nivou.

Pozicija nastavnika omogućava joj da svoje učenike podučava rješavanju problema, algoritamskom razmišljanju, kao i kako doći do novih saznanja i primijeniti ih u praksi. Tokom nastave uvijek postavlja jasne nastavne ciljeve, promoviše digitalne kompetencije u svakoj prilici i nastoji da svojim učenicima ukaže na prednosti koje one nose sa sobom.

Predavač na kursevima Junior Akademije

Robotika i programiranje za djecu

Robotika za maštovite umove

Uzrast 5 – 9

Saznaj više

Scratch
Junior

Uzrast 7 – 9

Saznaj više

Roboti
u akciji

Uzrast 10 – 15

Saznaj više