BLOG

Budi u toku sa najsvježijim informacijama iz Logate Akademije

Prof. dr Goran Šuković: Prednost Logate Akademije u odnosu na formalno obrazovanje je fokusiranost na tehnologiju i njene praktične primjene

izrada vebsajtova podgorica

Kao koordinator na Logate Akademiji pripremili ste kompletan plan i program petomjesečne obuke. Kako je obuka zamišljena i koji je njen krajnji ishod?

Obuka je zamišljena tako da se polaznicima ponudi kompletan uvod u jedno od dva usmjerenja: Java Developer i Web Developer. Cilj Logate Akademije je da polaznika koji nije imao nikavo iskustvo sa programiranjem dovedemo do nivoa da samostalno umije da razvije jednostavnu aplikaciju primjenom izabrane tehnologije. Taj cilj se ostvaruje kroz seriju predavanja, domaćih zadataka i mini-projekata tokom pet mjeseci obučavanja, kao i kroz izradu većeg finalnog projekta. Princip organizacije Logate Akademije preuzet je od sličnih akademija u državama regiona.

Cilj Logate Akademije je da polaznika koji nije imao nikavo iskustvo sa programiranjem dovedemo do nivoa da samostalno umije da razvije jednostavnu aplikaciju primjenom izabrane tehnologije.

Prva Logate Akademija je završena prije gotovo dva mjeseca dodjelom potvrda o uspješno završenim kursevima. Kakvi su Vaši utisci sada kada je sve završeno?

Sa aspekta predavača, utisci su izuzetno povoljni. Posvećenost polaznika, njihov odnos prema obavezama i upornost u rješavanju domaćih zadataka i projekta su za svaku pohvalu. Dinamika predavanja je bila takva da se od polaznika zahtijevao i veliki trud i rad van časova predavanja, što je većini polaznika predstavljalo dodatni napor uz redovne radne ili školske obaveze. Posebno bih istakao veoma konstruktivne rasprave na časovima oko pojedinih tema. I sa organizacionog aspekta imam samo pohvale. Sve je teklo glatko i bez problema.

A kakvi su utisci polaznika koje ste obučavali? 🙂 

Ovo je pitanje za same polaznike. Na kursevima na kojima sam izvodio predavanja, reakcije su bile veoma pozitivne i nije bilo primjedbi. Veoma intezivan tempo rada je možda nekim polaznicima predstavljao problem, jer su u svoje svakodnevne obaveze morali da uklope i pohađanje nastave i izradu domaćih zadataka. java programiranje

Gdje polaznici mogu primijeniti stečena znanja i šta mogu očekivati po završetku Akademije?

Svi polaznici su finalne projekte predložili sami tj. izabrali su teme koje su direktno ili indirektno povezane sa njihovim poslom. Heterogenost predloženih tema pokazuje da se stečena znanja mogu primjenjivati u različitim sferama: elektroenergetskim sistemima, poljoprivrednim gazdinstvima, sistemima za arhiviranje, itd. Najboljim polaznicima je ponuđena mogućnost da počnu da rade u kompaniji Logate.

Postoji veliki broj kurseva i knjiga koje pokrivaju oblasti koje se obrađuju na Logate Akademiji, ali posebno je za početnike u programiranju važno da imaju nekog ko im može odmah ukazati na greške.

Kome biste preporučili upisivanje na Logate Akademiju? – Za koga Logate Akademija jeste, a za koga nije?

Logate Akademija je prvenstveno za one koji su radoznali i spremni da izdvoje dio svog slobodnog vremena da, pored pohađanja predavanja, samostalno rade projekte i domaće zadatke. Moje mišljenje je da materijal najlakše savladaju oni polaznici koji imaju fakultetsko obrazovanje, a posebno oni koji su već slušali neki elementarni kurs programiranja. web programiranje

Po čemu se Logate Akademija razlikuje od sličnih škola, a po čemu od formalnog obrazovanja u domenu IT-a? Koje su njene prednosti, a koji nedostaci?

Po mom sudu, presudan je faktor predavača, koji može da vam odgovori na pitanja na licu mjesta. Postoji veliki broj kurseva i knjiga koje pokrivaju oblasti koje se obrađuju na Logate Akademiji, ali posebno je za početnike u programiranju važno da imaju nekog ko im može odmah ukazati na greške. Svi predavači na Logate Akademiji imaju veliko iskustvo u projektovanju i implementaciji softverskih sistema. Prednost Akademije u odnosu na formalno obrazovanje u domenu IT-a jeste veća fokusiranost na samu tehnologiju i njene primjene a manje na principe na kojima se zasniva sama tehnologija. Kao moguće nedostatke naveo bih na trenutke veoma intezivan tempo rada koji ne dopušta polaznicima da se pređeno gradivo na odgovarajući način “slegne” do sljedećeg časa. programiranje

Druga generacija polaznika trenutno pohađa Logate Akademiju. Kako teče rad sa njima?

Na oba usmjerenja postoji veći stepen aktivnosti, i na časovima predavanja i u izradi domaćih zadataka, u poređenju sa prethodnom generacijom. Reakcije polaznika su pozitivne. Dio polaznika je već imao iskustva sa navedenim tehnologijama, pa je za njih tempo bio sporiji od očekivanog.

Kako će se Logate Akademija razvijati u budućnosti? Šta očekujete u daljem radu?

Nadam se da će se spektar ponuđenih usmjerenja u neposrednoj budućnosti proširiti. Očekujem i izradu programa za neke kraće kurseve posvećene specifičnim temama i tehnologijama. I dok je učionica na predavanjima profesora Šukovića trenutno popunjena, pripremamo se za upis novih polaznika. Prijave za petu generaciju polaznika Logate Akademije su otvorene do 1. septembra 2020. godine. Pratite nas i osigurajte mjesto na predavanjima kod profesora Šukovića i ostalih IT stručnjaka naše zemlje. 🙂