BLOG

Budi u toku sa najsvježijim informacijama iz Logate Akademije

Preko Logate Instituta do zaposlenja: Intervju sa polaznikom kursa Java Developer

Iskustva polaznika na kurs Java Developer i zaposlenje

U razgovoru sa jednim od naših polaznika kursa ”Java Developer”, a sada već i kolegom, došli smo do odgovora na mnoga pitanja koja će pomoći svima onima koji su zainteresovani za usavršavanje na Logate Institutu.

Marjan je imao želju da se dodatno usavršava i započne karijeru u IT industriji, a sami put razvoja omogućilo mu je pohađanje kursa ”Java Developer” na Logate Institutu  Bez daljeg odlaganja, u nastavku ovog bloga otkrijte Marjanove odgovore i savjete!

Ćao Marjane, kako si čuo za Logate Institut i šta te motivisalo da upišeš kurs za Java Developer?

Za Logate Institut sam čuo na osnovu preporuke prijatelja, a sami moj pokretač za dodatnim usavršavanjem je bila želja za stalnim učenjem, napredovanjem u domenu Java razvoja, kao i ambicija za gradnju karijere u toj oblasti.  

Kako bi opisao svoje iskustvo na kursu i da li su tvoja očekivanja bila ispunjena?

Iskustvo tokom samog kursa bilo je izuzetno pozitivno, premašujući moja očekivanja. Zahtjevnost kursa, usled obimnosti gradiva i dinamičnog tempa napredovanja kroz različite nivoe, zahtijevalo je visok nivo posvećenosti. Međutim, ovaj izazov me dodatno motivisao, pruživši mi priliku da steknem duboko razumijevanje gradiva i razvijem vještine koje su ključne za uspjeh u oblasti koju sam istraživao. 

Kakvo je bilo tvoje iskustvo rada sa predavačima tokom kursa? Kako su oni uticali na tvoje učenje i profesionalni razvoj?

Predanost predavača i njihovo bogato iskustvo doprinijeli su mom uspjehu. Oni nisu pružili samo stručnost i podršku tokom samog kursa, već su bili prava inspiracija kada sam počeo primjenjivati stečeno znanje u praktičnom kontekstu.

Uloga profesora Gorana Šukovića imala je značajan utiaj na moj budući profesionalni razvoj i karijeru. 

Logate Institut se fokusira na praktično iskustvo. Kako su radni zadaci, projekti i vježbe doprinijeli tvojoj spremnosti za stvarni rad u industriji?

Svaki zadatak i projekat imali su svoje specifičnosti koje su zahtijevale primjenu konkretnih vještina. Kroz ove aktivnosti, stekao sam praktične vještine koje su ključne u IT industriji. Rad na stvarnim projektima omogućio mi je da razvijem analitičke sposobnosti, timsku saradnju i rešavanje problema u realnom vremenu. 

Koje si poteškoće imao tokom samog trajanja kursa, šta ti je bilo najteže?

Tokom samog trajanja kursa, susreo sam se sa određenim izazovima, pri čemu mi je najteže palo upoznavanje i rad sa Spring Boot Framework-om. S obzirom da je ovo bilo novo gradivo za mene, zahtijevalo je dodatno ulaganje vremena i napora van redovnih časova, kako bih uspio uhvatiti korak sa gradivom i pratiti ga na zadovoljavujući način.

Kroz dodatni trud i posvećenost, uspio sam prevazići izazove, a s druge strane ostvariti dobre rezultate na samom kraju. 

Koji su bili tvoji glavni razlozi za upisivanje kursa Java Developer? Jesi li želio da unaprijediš svoje znanje ili si bio zainteresovan za novu karijeru u ovoj industriji?

Imao sam osjećaj da je ovaj kurs prilika da unaprijedim svoje kompetencije i steknem specifična znanja koja su ključna za uspjeh u industriji kojoj težim. Upisivanjem kursa Java Developer, težio sam ne samo proširenju postojećeg znanja već i stvaranju konkretnog seta vještina koje bi me istakle kao stručnjaka u ovoj oblasti. 

Kurs mi je pomogao da stvorim čvrste temelje neophodne za uspjeh u IT industriji.

Po završetku kursa svi polaznici su u obavezi da završe projekat. Možeš li nam reći koliko ti je vremena trebalo za izradu, kao i na kojem si projektu radio, koja je bila tema?

Za izradu završnog projekta posvetio sam šest mjeseci rada na kreiranju web stranice posvećene audio knjigama. Moj glavni fokus je bio na razvoju backend dijela projekta, a tema je bila stvaranje platforme koja omogućava korisnicima da uživaju u zvuku i stiču znanje putem audio knjiga.

Projekat je obuhvatao implementaciju raznovrsnih funkcionalnosti, sa ciljem da pruži korisnicima ugodno korišćenje sajta. Razvio sam sistem za pretraživanje audio knjiga po žanrovima, autorima i drugim kategorijama, pružujaći korisnicima lakše pretraživanje željenog sadržaja. Takođe, dodao sam i opciju kreiranja personalizovanih lista omiljenih knjiga, kao i dijeljenje istih sa drugima.

Jedan od izazova sa kojim sam se suočio bio je optimizacija brzine učitivanja audio datoteka, kako bi se moglo brže pristupiti i uživati u sadržaju. Intergisao sam sistem za ocjenjivanje knjiga i ostavljanje komentara, stvarajući tako zajednicu koja dijeli svoje utiske i preporuke. 

Nakon uspješn završenog kursa, dobijaš praksu u jednoj od najuspješnijih IT firmi, a potom i zaposlenje. Da li si prethodno stečeno znanje mogao da primijeniš u kompaniji Logate i koliko ti je ono pomoglo?

Izvanrednost osmišljenog kursa pružilo mi je mogućnost brzog i efikasnog usvajanja vještina, koje su direktno primjenjive u radnom okruženju. U kompaniji Logate sam mogao odmah primijeniti koncepte i tehnologije koje sam naučio tokom samog kursa, što je značajno olakšalo moje prilagođavanje radu u stvarnom poslovnom okruženju.

Svjestan sam da su temeljna znanja koja sam stekao tokom pohađanja kursa bile od suštinske važnosti za moj uspjeh tokom trajanja same prakse. Kroz praktično iskustvo u kompaniji, dodatno sam unaprijedio svoje vještine, rešavao izuzetno izazovne zadatke i bio u mogućnosti da doprinesem projektima kompanije na zavidnom nivou. 

Šta bi poručio našim budućim polaznicama i polaznicima?

Poručio bih svima da budu redovni i ažurni tokom cijelog kursa i da se aktivno uključuju. Svako znanje koje steknu, čak i ono izvan struke, može im značajno koristiti u budućem poslu i karijeri.

Povezivanje sa drugima u industriji može im pružiti dragocjene kontakte, mentorstvo i često otvara vrata za različite profesionalne prilike.