PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

SnežanaŽivaljevic logate akademija

Snežana Živaljević

20+ godina iskustva.

Snežana Živaljević je dugogodišnja projekt menadžerka za projekte IT i biznis transformacija u kompanijama Hrvatski telekom, Crnogorski Telekom i Telenor Crna Gora. Iza Snežane stoji preko 20 godina iskustva u vođenju kompleksnih projekata.

U Telenoru Crna Gora (Promonte) radila je 10 godina, gdje je učestvovala u puštanju u rad prve telekomunikacione mreže za mobilnu telefoniju u Crnoj Gori. Radila je kao administrator sistema za obračun i rad sa korisnicima i vodila značajnije projekate iz te oblasti. U tom periodu radila je i kao samostalni konsultant za Schluberger SEMA u projektu migracije BSS sistema za Vodafon Malta.

Nakon toga provela je u Crnogorskom Telekomu 10 godina, gdje je angažovana kao menadžer IT odjeljenja za razvoj i održavanje sistema za poslovnu podršku. Učestvovala je u brojnim projektima od kojih je najznačajniji uvođenje prvog potpuno konvergentnog skupa sistema za rad sa korisnicima u čitavoj Deutsche Telekom grupi, gdje je bila tehnički vođa projekta.

Trenutno radi kao samostalni konsultant.

Predavač na kursevima Logate Instituta

Project Management logate akademija

Project Management

Dobar Project Management jedan je od ključnih faktora za uspješnost projekata, a samim tim i za mogućnost kompanije da se brzo prilagodi promjenama i bude uspješna.

Saznaj više