PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

Mr Nikola Bulatović

10+ godina iskustva.

Kao inženjer za mašinsko učenje u kompaniji Uhura Solutions, Nikola radi na razvoju modela mašinskog učenja koji se koriste za automatizovano čitanje i razumijevanje pravnih i finansijskih ugovora i sporazuma.

Na doktorskim studijama Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici, Nikola se bavi istraživanjem metoda mašinskog učenja za detekciju i procjenu brzine vozila na osnovu zvučnih signala. Više od 7 godina radio je i kao saradnik u nastavi na Odsjeku za računarstvo pomenutog fakulteta.

Suosnivač je i izvršni direktor Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju – MAIA. Udruženje okuplja istraživače i inženjere vještačke inteligencije i promoviše oblast kroz saradnje, obuke i naučne konferencije.

Predavač na kursevima Logate Instituta

masinsko ucenje logate akademija

Mašinsko učenje

Mašinsko učenje se zasniva se na ideji da postoje generički algoritmi koji vam mogu reći nešto interesantno o
skupu podataka.

Saznaj više