PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

heril muratovic logate akademija

Heril Muratović

10+ godina iskustva.
Email: heril.muratovic@logate.com

Heril je rođen 14.01.1992. godine u Baru. Završio je Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, na smjeru Računarstvo i informacione tehnologije. Od 2014. godine radi kao softver inženjer, a od 2016. je član Logate tima. Radi na poziciji backend/full stack developera i u svom radu najčešće koristi tehnologije: Spring Boot, JPA/Hibernate, TypeScript, Angular, Python, Laravel, Docker i React Native.

U Logate kolektivu često drži obuke iz raznih programerskih oblasti svojim kolegama.

Predavač na kursevima Logate Instituta

java developer logate akademija

Java Developer

Java je osnova za gotovo svaku mrežnu aplikaciju. Ubrzani razvoj Big Data je primarno ukorijenjen u Javi, a Internet of Things se uveliko gradi na Javi.

Saznaj više