PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

Helena Đurovic logate akademija

Helena Đurović

15+ godina iskustva.

Helena je diplomirani matematičar. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore na odsjeku za matematiku i računarske nauke.

Helena posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu s relacionima bazama podataka i SQL programskim jezikom, koje je osim tokom studiranja, sticala i u Agenciji za zaštitu životne sredine gdje je radila do 2016. godine, kao i u Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta u Odjeljenju za informaciono-komunikacione tehnologije, statistiku i digitalizaciju, čiji je službenik od 2016. godine.

Pored toga, Helena je u periodu od 2017. do 2020. godine bila honorarno angažovana kao predavač pri Domen Školi programiranja, a počev od školske 2020/21 godine do danas angažovana je kao predavač pri Školi programiranja u kompaniji Logate, gdje podučava djecu uzrasta od 9 do 12 godina kreativnom mišljenju, algoritamskom načinu razmišljanja i rješavanja problema kroz programiranje interaktivnih priča, igara i animacija koristeći Scratch program.

Predavač na kursevima Junior Akademije

Scratch - napredno kreiranje igara

Kreiranje igara u programskom jeziku Scratch

Uzrast 9-12 godina

Saznaj više

Scratch - napredno kreiranje igara

Kreiranje naprednih igara u programskom jeziku Scratch

Uzrast 9-12 godina

Saznaj više

error: