PREDAVAČI

Ovo su naši aktivni predavači na Logate Akademiji!

Helena Đurovic logate akademija

Helena Đurović

15+ godina iskustva.

Helena Đurović je diplomirani matematičar. Zaposlena je u odjeljenju za IKT Ministarstva prosvjete gdje radi s bazama podataka i uključena je u mnoge projekte čiji je cilj povećanje stepena digitalizacije obrazovnog sistema. U našoj Školi programiranja Helena podučava djecu kreativnom mišljenju, algoritamskom načinu razmišljanja i rješavanja problema kroz programiranje interaktivnih priča, igara i animacija koristeći Scratch program.

Predavač na kursevima Junior Akademije

Scratch - napredno kreiranje igara

Kreiranje igara u programskom jeziku Scratch

Uzrast 9-12 godina

Saznaj više

Scratch - napredno kreiranje igara

Kreiranje naprednih igara u programskom jeziku Scratch

Uzrast 9-12 godina

Saznaj više