Logate Akademija je licencirana ustanova za obrazovanje odraslih, što znači da zadovoljava sve standarde kvaliteta za obučavanje odraslih koje propisuje Ministarstvo prosvjete Crne Gore i odgovarajući zakoni o obrazovanju.

Logate Akademija posjeduje sertifikovani nastavni kadar, adekvatnu infrastrukturu za izvođenje nastave, kao i akreditovane programe obuke. Naš fokus je obrazovanje u oblasti informacionih tehnologija i obučavanje specijalizovanih kadrova koji mogu odgovoriti modernim zahtjevima IT industrije.

Uvjerenje dobijaju polaznici usmjerenja Java i Web Developer koji uspješno realizuju završni projekat. Uvjerenje predstavlja potvrdu da se polaznik usavršio u oblasti Java/Web programiranja, tj. da je stekao ključne vještine za rad u ovim oblastima.

Za polaznike ostalih smjerova ne možemo izdati potvrdu jer navedeni programi nisu prepoznati u Crnogorskom nacionalnom kvalifikacionom okviru, pa je posebna paažnja posvećena praktično-primjenjivom znanju i vještinama.

Pravo na prijavu imaju svi koji imaju osnovno poznavanje rada na računaru i žele da steknu specijalizovana IT znanja. Poznavanje osnovnih koncepata programiranja ili informacionih tehnologija predstavlja prednost jer može olakšati praćenje i savladavanje gradiva. Sa druge strane, naši kursevi počinju od osnova pa je pogodan i za sve one koji nemaju prethodnog iskustva, s tim što će zahtijevati redovno vježbanje i posvećenost kako bi se postigli traženi rezultati.

 

Iznos školarine varira u zavisnosti od kursa za koji se odlučite. Za rane prijave nudimo popuste na gotovinsko plaćanje, a sve kurseve možete platiti i u mjesečnim ratama.

Cijena obuhvata:

  • Pun fond časova prema nastavnom planu i programu
  • Opremu za rad: računar + monitor, razvojno okruženje, materijali za vježbe, literatura itd.
  • Snimljene video materijali svih predavanja, dostupni za pregled i učenje u periodu od dana početka predavanja do neposredno po završetku predavanja
  • Konsultacije sa predavačima u dogovorenom terminu
  • Mentorstvo tokom izrade finalnog projekta

Nakon pohađanja naših IT kurseva na Logate Akademiji, steći ćeš znanja i vještine za samostalnu izradu Java ili Web aplikacija, osnovnu administraciju Linux serverskih sistema ili upravljanje User Experience dizajnom. Imaćeš dovoljno znanja da se prijaviš za posao na poziciju juniora, a uslijed dinamičog IT okruženja očekujemo od tebe da nakon Akademije nastaviš svoje dalje usavršavanje! 🙂

Svi polaznici usmjerenja Java i Web Developer koji uspješno odbrane završni projekat dobijaju Uvjerenje o stečenim IT vještinama koje mogu priložiti prilikom zaposlenja.

Na osnovu pokazanih rezultata i zalaganja na Akademiji, najbolji polaznici mogu dobiti priliku za praksu u kompaniji Logate. U posljednje 3 godine kompanija Logate je zaposlila 5 polaznica i polaznika sa Logate Akademije.

Logate Akademija je polazna tačka ka zaposlenju u jednoj od najprofitabilnijih industrija današnjice.

Sve naše kurseve realizujemo 2 puta godišnje. Predavanja se održavaju više puta sedmično u poslijepodnevnim terminima, a trajanje predavanja varira od kursa do kursa. Nastava se održava u učionici Logate Akademije, koja se nalazi u Poslovnom centru Knjaz, na adresi Evropska 2, Dahna, Podgorica.

Svakog časa će se prelaziti dio gradiva po predviđenom rasporedu, a polaznici će imati priliku da sa predavačima organizuju individualne konsultacije, kao i da preslušaju i pregledaju predavanja na e-learning platformi na kojoj se nalaze video zapisi svih predavanja.

Bez brige! Polaznicima četvrte i pete generacije polaznika kurseva za Java i Web programiranje organizovali smo komplet nastavu u online režimu rada.

Prednosti online režima rada se prvenstveno ogledaju u tome što polaznik bira vrijeme u kojem će odslušati i pogledati predavanje,u skladu sa svojim dnevnim obavezama. Dodatno, redovne konsultacije se održavaju u terminu predviđenom za predavanja, što ukupno dovodi do veće interakcije između polaznika i predavača.

Naši predavači su bili izuzetno motivisani da u novonastalim okolnistima izađu u susret zahtjevima polaznika, najprije po pitanju konsultacija, a potom i u vezi termina i načina predavanja.

Priroda drugih kurseva, poput kursa za administraciju mreža ili kursa za projektni menadžment nalažu nastavu uživo u učionici. Ukoliko epidemiloške mjere budu nalagale prelazak na online nastavu, odložićemo početak obuka za dati period.

Polaznici svih kurseva na Logate Akademiji su dužni da po završetku kursa urade test. Test predstavlja sintezu ukupnog gradiva koji je pređen tokom predavanja i na taj način ocjenjujemo uspješnost pohađanja kursa.

Kada je riječ o kursevima Java i Web programiranja, polaznici će dobiti zadatak da rade na konkretnom projektu koji će zatim razvijati i braniti pred stručnim predavačima. Polaznii imaju priliku da svoj projekat prezentuju neposredno po završetku predavanja ili u mjesecima koji slijede.
Svi koji uspješno odbrane svoj projekat će dobiti Uvjerenje o stečenim ključnim vještinama u oblasti Java/Web programiranje. Tokom rada na projektu, biće dostupna mentorska podrška predavača.

Uz stečena praktična znanja, polaznik će imati dovoljno kompetencija da se prijavi za posao. Najbolji mogu dobiti priliku da se zaposle u kompaniji Logate.

Niste pronašli odgovor? Pišite nam

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”false” tabindex=”49″ field_values=”check=First Choice,Second Choice”]