Web programiranje – Python

KATEGORIJA:

Napredni

Python - veb programiranje
7
Modula
24
Časa
12
Polaznika

15-18

Uzrast

Web programiranje - Python

KATEGORIJA:

Napredni

12
Lekcija
24
Časa
12
Polaznika

15-18

Uzrast

Akademija Junior je inicijativa za obučavanje djece osnovama programiranja kroz interaktivno kreiranje igrica i zanimljivih programa.

Pored uspješnog obučavanja IT stručnjaka na Logate Akademiji, obučavamo i djecu vještini budućnosti – programiranju. Djeca na Akademiji Junior imaju priliku da postanu kreatori tehnologije, te da umjesto čistog igranja igrica i upotrebe programima, budu oni koji će ih osmišljavati i kreirati.

Poenta pohađanja kursa leži u savladavanju vještina logičkog i programerskog razmišljanja, razumijevanju toga šta su i čemu služe algoritmi, ili, kako je to slučaj na usmjerenju Python 2 – učenju naprednih koncepata programskog jezika Python. Djeca na ovakav način stiču vještine rješavanja problema, traže najbolje rješenje, a pritom uočavaju greške i rješavaju probleme u hodu.

Napredni Python predstavlja idealan način da Vaše dijete dalje zaplovi u zanimljivi svijet programiranja i dodatno razvije vještine stečene na kursu „Uvod u programiranje u programskom jeziku Python“ i postane aktivni stvaralac novih tehnologija.

Šta Vaše dijete dobija usmjerenjem Python 2?

Pohađanjem kursa „Python 2 – Napredni kurs“ Vaše dijete će moći da:

  • razumije osnovne i napredne koncepte u Pythonu
  • koristi razne biblioteke u Pythonu
  • čita i piše csv i druge fajlove koristeći Python
  • kreira osnovne i napredne klase objekata
  • piše i koristi regularne izraze
  • izradi svoje biblioteke u Python-u
  • kreira realne, korisne i primjenljive projekte u svakodnevnom životu
  • i još mnogo toga.

Predavači

Na Akademiji Junior sam naučio da nikad ne odustajem i stekao sam mnogo novih prijatelja.
Danilo Gorović
Na Akademiji Junior sam naučila da programiram svoje igrice i popravljam greške u njima.
Dunja Redžepagić
Kad sam bio mali volio sam da igram igrice kakve sad sam pravim.
Miljan Marović

Slični kursevi

Uzrast 9 – 12

   12

229€

Uzrast 13 – 16

   12

229€

Uzrast 12 – 16

   12

229€