Uvod u programiranje – Python

KATEGORIJA:

Osnovni

Python - uvod u programiranje
12
Lekcija
24
Časa
12
Polaznika

15-18

Uzrast

Uvod u programiranje - Python

KATEGORIJA:

Osnovni

12
Lekcija
24
Časa
12
Polaznika

15-18

Uzrast

Uvod u programiranje u programskom jeziku Python predstavlja idealan način da Vaše dijete zaplovi u zanimljivi svijet programiranja i postane aktivni stvaralac novih tehnologija.

Poenta pohađanja kursa leži u savladavanju vještina logičkog i programerskog razmišljanja, razumijevanju toga šta su i čemu služe algoritmi, ili, kako je to slučaj na usmjerenju Python – rješavanju zanimljivih matematičkih problema na zabavan način.

Djeca na ovakav način stiču vještine rješavanja problema, traže najbolje rješenje, a pritom uočavaju greške i rješavaju probleme u hodu.

Šta Vaše dijete dobija usmjerenjem Python?

Pohađanjem kursa „Uvod u programiranje u programskom jeziku Python“ Vaše dijete će:
 
  • razumije koncepte i elemente savremenih aplikacija;
  • razumije koncept grafičkog interfejsa i upotrebljava instalirane aplikacije;
  • razumije načine upotrebe računara kao uređaja za kreiranje softvera;
  • primjenjuje softverske alate za implementiranje programa u programskom jeziku Python.
  • i još mnogo toga.

Predavači

Na Akademiji Junior sam naučio da nikad ne odustajem i stekao sam mnogo novih prijatelja.
Danilo Gorović
Na Akademiji Junior sam naučila da programiram svoje igrice i popravljam greške u njima.
Dunja Redžepagić
Kad sam bio mali volio sam da igram igrice kakve sad sam pravim.
Miljan Marović

Slični kursevi

Uzrast 15 – 18

   12

229€

Uzrast 13 – 14

   12

229€

Uzrast 12 – 16

   12

229€